Bardzo często występującym zadaniem na ‘odsianie’ na rozmowach rekrutacyjnych kandydatów mających problem z podstawami programowania jest FizzBuzz.

To proste zadanie wygląda następująco:

Wypisz liczby od 1 do 100, przy czym liczby podzielne przez 3 zastąp słowem ‘Fizz’, liczby podzielne przez 5, zastąp słowem ‘Buzz’, natomiast liczby podzielne i przez 3 i przez 5 zastąp słowem ‘FizzBuzz’.

A w rezultacie, powinniśmy otrzymać – 1, 2, Fizz, 4, Buzz, 6, 7, 8, Fizz, Buzz, 11, Fizz, 13, 14, FizzBuzz, 16 itd

Rozwiązanie:

1. Wiemy, że potrzebujemy pętli, która przeanalizuje wszystkie liczby w przedziale 1 do 100. Sprawdzi się prosta pętla For.

2. Wiemy, że potrzebujemy przeanalizować każdą liczbę i jej resztę z dzielenia przez 3, 5 oraz 3 i 5. Każdy język będzie miał swój sposób sprawdzenia reszty z dzielenia. W Python, sposobem na zbadanie reszty z dzielenia jest operator %. Dla przykładu – 3 % 2, da nam 1

3. musimy zacząć od sprawdzenia podzielności przez 3 i 5 jednocześnie, zanim sprawdzimy podzielność przez 3 czy też przez 5.

for i in range(1,101):
  if i % 3 == 0 and i % 5 == 0:
    print ('FizzBuzz')
  elif i % 3 == 0:
    print ('Fizz')
  elif i % 5 == 0:
    print ('Buzz')
  else:
    print (i) 

Ćwiczenia Python, dla początkujących

 1. Wstęp do kursu
 2. FizzBuzz <– bieżąca lekcja
 3. Najmniejsza i największa liczba
 4. Zliczanie liter
 5. Sortowanie bąbelkowe
 6. Suma dwóch liczb
 7. Wyszukiwanie binarne
 8. Gra w orła i reszkę
 9. Podsumowanie oraz dalsze kroki
Facebook Comments