Czym jest git, GitHub oraz do czego będziemy ich wykorzystywać, pisaliśmy w części 1szej, wstęp do git. Teraz skupimy się na instalacji oraz konfiguracji. Proces jest bardzo prosty.

1. Otwieramy oficjalną stronę gita https://git-scm.com/downloads

Wybieramy interesujący nas system operacyjny. W przypadku Mac oraz Windows zostanie pobrany program instalacyjny. W przypadku Linux, który akurat mnie interesuje, dostaniemy instrukcję instalacji za pomocą programu apt-get.

2. Instalujemy Git

$ sudo apt-get install git

w przypadku Mac oraz Windows, za pomocą programu instalacyjnego.

3. Zakładamy konto na GitHub https://github.com/

Użyty loginy oraz adres email będziemy później używać do synchronizacji z lokalnym programem Git który już zainstalowaliśmy.

4. Tworzymy nowe repozytorium na GitHub

W darmowej wersji GitHum umożliwia przechowywanie repozytoriów tylko w wersji publicznej. Czyli wszyscy będą nasze kody wiedzieć. Aby móc skorzystać w opcji Private, musimy posiadać abonament który kosztuje 7 $/m.

Zaznaczamy opcję ‘Initiate this repository with a README’ oraz wybieramy licencję. Może być MIT.

5. Konfigurujemy Gita, aby współpracował z GitHubem

Teraz musimy ustalić naszego Gita aby był kompatybilny z GitHubem. Ustawiamy login oraz adress email użyty przy rejestracji na GitHub:

$ git config –global user.name „username”

W moim przypadku będzie to emilkaminski. Nazwę użytkownika widać od razu w GitHubie.

Oraz ustalamy adres email:

$ git config –global user.email „your-email-adress@domain.com

możemy zweryfikować konfigurację, otwierając plik konfiguracyjny gita

$ nano ~/.gitconfig

6. Klonujemy repozytorium z GitHub

Innymi słowy tworzymy nasza lokalną kopię założonego wcześniej na Git Hub repozytorium. W tym celu otwieramy nasze repozytorium, po czym kopiujemy link do niego:

W linii komend piszemy:

$ git clone <adress url>

w moim przypadku

$ git clone https://github.com/emilkaminski/Titanic.git

po czym sprawdzamy zawartość naszego folderu:

$ ls

– Titanic

Tak więc widzimy że folder Titanic został sklonowany z repozytorium GitHaba na nasz komputer.

Program git jest zainstalowany, konto na GitHub założone, połączenie przetestowane, możemy przejść do kolejnej części, w której omówimy podstawy Gita w praktyce.

Facebook Comments