Jasny kolor Jupyter Notebook, może męczyć oczy. Na szczęście, w dość prosty sposób, możemy zmienić jego kolor. Zobaczmy jak.

Uruchamiamy CMD w Anaconda Navigator

Uruchamiamy Anaconda Navigator, z menu start, a następnie uruchamiamy CMD.exe Prompt

, po kliknieciu CMD.exe. Prompt, zobaczymy klasyczne cmd

Instalacja skórek

Aby zainstalować dostępne dla Juputer skórki, należy wpisać w naszym cmd:

conda install jupyterthemes

Wybór skórki

Jedną z ciemnych skórek, jest skórka o nazwie chesterish. Komenda do zmiany to natomiast jt -t <themename>. Po każdej zmienie skórki, trzeba zrestarwować Jupyter Notebook, aby zobaczyć efekty:

jt -t chesteris

Nastepnie, zamykamy i uruchamiamy ponownie Jupyter, i w efekcie mamy:

Lista dostępnych skórek

Lista wystkich dostępnych skórek dostępna jest po użyciu komendy

jt -l

Powrót do domyślnej

Natomiast, aby zresetować ustawienia, wystarczy:

jt -r

Po czym, zamknąć i uruchomić ponownie Jupyter Notebook.

Facebook Comments