Zadanie jest następujące. Przy użyciu języka Python, należy znaleźć najmniejszą oraz największa liczbę na liście.

Czyli, dla przykładu, jeżeli nasza lista to:

lista = [1,4,-4,7]

To najmniejsza liczba wynosi -4, natomiast największa 7.

Rozwiązanie.

Użyjemy do tego celu pętli 'for’ oraz utworzymy 2 zmienne.

Jedna będzie przechowywać najmniejszą liczbę jaką znaleźliśmy. Przy czym jak znajdziemy mniejszą, to ją 'podmienimy’. Druga zmienna będzie przechowywać największą zmienną jaką do tej pory namierzyliśmy na naszej liście. I analogicznie, jak natkniemy się na większą od niej, to również ją podmienimy.

Obydwie zmienne musimy zdefiniować, przed pętlą 'for’, jednak, pytanie brzmi, jakie wartości im przypisać? Jeżeli przypiszemy wartość 0, a na naszej liście są tylko mniejsze liczby, to rozwiązanie się nie uda. Jeżeli przypiszemy wartości, skrajne, jak -10000000, to również nie możemy mieć pewności, że na naszej liście nie znajdują się tylko liczby jeszcze mniejsze od tej wartość.

Możemy podejść do problemu, na co najmniej 2 sposoby – (1) – przypisać do nich pierwszą wartość na liście, lub (2) – przypisać im jakąś abstrakcyjną wartość np 'None’, co możemy zobaczyć poniżej

Przykładowy kod z rozwiązaniem zadania, może wyglądać następująco:

# przykład rozwiązania zadania

lista = [1,3,7,11,2,-6,0]


# zmienne przecowujące najmniejsza i największa wartość
# na poczatku przypisujemy im wartość None, aby w pętli for
# wiedzieć że jest to pierwsza interakcja
# później zmienne, zaczynają zawierać liczby z listy

najmniejsza = None
najwieksza = None

for i in lista:
  
  # przy każdej iteracji, sprawdzamy czy zmienna i 
  # jest mniejsza lub większa niż przechowywane przez
  # nas zmienne
  
  if najmniejsza == None or najmniejsza > i: 
    najmniejsza = i
    
  if najwieksza == None or najwieksza < i:
    najwieksza = i
    
print ("najmniejsza liczba to:", najmniejsza)
print ("największa liczba to:", najwieksza)

Ćwiczenia Python, dla początkujących

 1. Wstęp do kursu
 2. FizzBuzz
 3. Najmniejsza i największa liczba <– bieżąca lekcja
 4. Zliczanie liter
 5. Sortowanie bąbelkowe
 6. Suma dwóch liczb
 7. Wyszukiwanie binarne
 8. Gra w orła i reszkę
 9. Podsumowanie oraz dalsze kroki
Facebook Comments