Python Pandas Tutorial

Do tej pory pracowaliśmy na danych pochodzących z plików, takich jak CSV czy XLS. Możliwości Pandas są jednak szersze. Bardzo dobrze współpracuje z bazami danych, których może odczytywać dane oraz może do nich zapisywać dane. Zobaczmy jak, na przykładnie bazy danych SQLite.

Na początek przygotujmy prosty DataFrame,

import pandas as pd

df = pd.read_csv('https://analityk.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/film.csv', 
         sep=';', 
         encoding = "ISO-8859-1",
        skiprows=[1],
        dtype={'Lenght':'float64','Popularity':'float64'},
        usecols=['Year', 'Length', 'Popularity', 'Subject', 'Awards'],
        converters={'Awards':lambda x: True if x == 'Yes' else False})

Zapis do bazy danych SQLite

Aby zapisać dane z naszego DataFrame df, do bazy SQLite, process jest bardzo prosty.

Importujemy bibliotekę sqlite3, otwieramy połączenie do bazy danych. Jeżeli nie istnieje, to zostanie stworzona. A następnie ca pomocą funkcji to_sql zapisujemy dane:

import sqlite3 as sql

conn = sql.connect('c:/python/pandas/new.sqlite')
df.to_sql('films', conn)

W wyniku tej operacji, zostanie utworzona w bazie danych tabela o nazwie films, a w niej wszystkie nasze dane z DataFrame.

pandas sql

Odczyt z bazy danych SQLite

Równie prosty jest odczyt danych z bazy danych. Użyjemy funkcji read_sql, natomiast pierwszym parametrem będzie kod SQL który chcemy wykonać i którego wyniki chcemy zapisać do naszego DataFrame:

conn = sql.connect('c:/python/pandas/new.sqlite')
movies = pd.read_sql("select * from films where Year > 1995", conn)

Pandas sql lite

Podsumowanie

W tej krótkiej lekcji dotknęliśmy tylko wierzchołek góry lodowe. Pandas może współpracować z wieloma bazami jak np Postgresql, Mysql czy też Oracle. Jest to wygodne i dość proste.

Spis treści Pandas Tutorial / Kurs

 1. Pandas – Intro
 2. Pandas – przygotowanie środowiska pracy
 3. Pandas – tworzenie prostego DataFrame
 4. Pandas – odczyt i zapis do pliku
 5. Pandas – podstawowe informacje o DataFrame
 6. Pandas – indeksy oraz funkcja loc
 7. Pandas – maski
 8. Pandas – modyfikacje kolumn
 9. Pandas – funkcja apply
 10. Pandas – typy danych
 11. Pandas – grupowanie z groupby
 12. Pandas – unstack oraz tabele przestawne
 13. Pandas – łączenie zbiorów danych
 14. Pandas – SQL i bazy danych

Facebook Comments