W dzisiejszym artykule omówimy „język” który jest idealnym narzędziem do zarządzania danymi, ale również może być nieodzownym elementem data science, chodzi o język zapytań SQL (ang. Structured Query Language) który jest używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych.

Zanim przejdziemy do pisania zapytań w języku SQL trzeba pobrać system zarządzania bazą danych.

Środowisko

Musimy posiadać miejsce w którym będziemy przechowywać dane i wywoływać nasze komendy SQL, do wyboru mamy:

-Microsoft SQL Server

-MySQL

-Oracle Database

-Postgre SQL

W tym przykładzie będziemy korzystać ze środowiska Oracle SQL Developer, który jest do pobrania tutaj: https://www.oracle.com/pl/tools/downloads/sqldev-v192-downloads.html

Wprowadzenie

Wyobraźmy sobie, że mamy fabrykę, która zatrudnia pracowników i musimy przechować ich dane o zarobkach, dacie zatrudnienia oraz jakiego posiadają przełożonego. Potrzebujemy również informacji dotyczących maszyn jakie posiadamy w fabryce. Jednym ze sposobów ich przechowywania szczególnie dla dużych zbiorów danych są właśnie bazy danych które wymagają znajomość języka SQL.

Dziś na tym przykładzie zobaczymy kilka przydatnych funkcji które pozwolą nam z niej korzystać, dodawać, usuwać i znajdywać potrzebne nam informacje.

Tworzenie Tabel

Zacznijmy od stworzenia pojemników na nasze dane, pojemnikami tymi będą dwie tabele z informacjami o maszynach oraz operatorach

Żeby stworzyć tabele korzystamy z funkcji CREATE TABLE

Ogólny zapis wygląda następująco:

CREATE TABLE Nazwa_Tabeli (

Nazwa_Kolumny1 typ,

Nazwa_Kolumny2 typ,

Nazwa_KolumnyN typ,

Nazwa_Ostatniej typ

);

Wprowadzanie i wyszukiwanie informacji

Mamy pojemniki na dane, teraz trzeba je wypełnić. Do tego służy funkcja

INSERT INTO

Wypełnimy tabele następującymi danymi

Ogólny zapis funkcji INSET INTO do wprowadzania danych wygląda następująco:

INSERT INTO Nazwa_Tabeli(Nazwa_Kolumn) Values(lista_wartości);

Teraz możemy przejść do tworzenia zapytań. Posiadając tabele operatorzy i maszyny chcemy zobaczyć jakie posiadamy maszyny oraz jakich pracowników zatrudniamy, do tego zostanie wykorzystane funkcja

SELECT

Jak widać dzięki funkcji SELECT możemy wyświetlać danę.

Teraz żeby było ciekawiej wyświetlmy tylko kolumny które nas interesują,

będą to kolumny ID_OPERATORA oraz zarobki z tabeli OPERATORZY.

Robimy to następująco:

Jak widać uzyskaliśmy to co chcieliśmy, z tego wynika, że ogólny zapis tej klauzuli to:

SELECT Nazwa_Kolumny FROM Nazwa_Tabeli;

Gdzie znak * oznacza wyświetlenie wszystkich kolumn.

A co jeśli chcemy wyświetlić wszystkie kolumny, ale określone wiersze? Tak zwaną selekcje.

Na przykład chcemy wyświetlić pracowników którzy zarabiają więcej niż 900

W tedy korzystamy z klauzuli

WHERE

Uzyskaliśmy listę pracowników którą potrzebowaliśmy .

Zmienianie i usuwanie danych

Uznaliśmy, że te osoby ciężko pracują i chcemy im dać podwyżkę o 10%,

do tego celu wykorzystamy klauzule UPDATE

Tak o to podwyższyliśmy pensje naszym pracowników dzięki klauzurze UPDATE i wywieźliśmy te zmiany na ekranie dzięki SELECT.

Ogólny zapis klauzuli UPDATE:

UPDATE Nazwa_Tabeli

SET Nazwa_Kolumy = nowa_wartość

WHERE warunek

Niestety mieliśmy gorszy rok w fabryce i musimy zwolnić jedną osobę, wybieramy osobę która zarabia najmniej i usuwamy ją z naszej bazy danych.

Tak o to zwolniliśmy jednego pracownika za pomocą klauzuli DELETE.

Ogólny zapis klauzuli wygląda następująco:

DELETE FROM Nazwa_Tabeli

WHERE warunek

Podsumowanie

Udało nam się stworzyć bazę informacji o maszynach oraz drugą o operatorach, usunęliśmy rekordy, dodaliśmy nowe, zmieniliśmy ich wartości. Były to podstawowe działania jakie można wykonywać korzystając z języka SQL. W kolejnym artykule przejdziemy o krok dalej i nauczymy się łączyć ze sobą dane z różnych tabel, grupować je oraz filtrować.

Facebook Comments