SQLAlchemy – wyższy poziom operacji na bazach danych