Witamy serdecznie na kursie – Python, NIE tylko dla początkujących. Jak sama nazwa wskazuje, w tym kursie opanujemy aspekty języka Python, które pozwolą nam rozwinąć skrzydła jako programista lub analityk danych, jednak wymagają znajomości podstaw. Dzięki ćwiczeniom oraz mini projektom, przyjdzie nam to sprawnie i szybko. Zapraszamy!

Dlaczego ten kurs:

Dzięki poniższemu kursowi, zaczynamy nabierać realnego doświadczenia w posługiwaniu się językiem Pyton, poznajemy bardziej zaawansowane aspekty programowania oraz zaczynamy budować nasze portfolio projektów, którym będziemy mogli się pochwalić w przyszłości.

Będziemy uczyć się takich rzeczy jak programowanie obiektowe, funkcje rekurencyjne czy też pisanie dekoratorów oraz skryptów. W trakcie trwania kursy, oprócz ćwiczeń, wykonamy 3 mini projekty, które pozwolą nam zderzyć się z realnymi problemami i rozwiązaniami.

Cała nabyta wiedza oraz umiejętności, będą niezastąpione, na dalszym etapie naszego rozwoju, jak i również umożliwią nam szybkie i sprawne opanowanie najważniejszych bibliotek Python, które będą tematem następnego kursu.

Czas potrzebny na wykonanie kursu

Doświadczenie pokazuje, że każdy będzie mieć indywidualny czas jaki będzie potrzebować na opanowanie poruszanych w kursie tematów.

Standardowo jest to 3 – 6 tygodni. W zależności od naszej biegłości w Python, czasu jaki możemy poświęcić, każdego dnia, jak i również naszych predyspozycji i skrupulatności.

Praktyka pokazuje, że lepsze rezultaty osiągamy, jeżeli poświęcamy mniejszą ilość czasu, każdego dnia, np 1-2h, niż raz w tygodniu 8h. Również, powtarzanie i wykonywanie ćwiczeń, zajmuje czas, jednak znacząco przyśpiesza proces nauki.

Zakładając 1.5h dziennie, przez 6 tygodni, możemy założyć 63 godziny pracy, aby opanować, poruszany w kursie materiał.

Wymagania wstępne:

Poniższe dwa kursy, są rekomendowane przed rozpoczęciem tego:

Kurs Python, dla początkujących – gdzie uczymy się aspektów języka Python, takich jak: zmienne, wyrażenia warunkowe, pętle, funkcje. Dodatkowo instalujemy interpretator języka Python oraz edytor kodów Jupyter Notebook.

Ćwiczenia Python, dla początkujących – gdzie wykonujemy serię ćwiczeń, pozwalających nam, na nabranie biegłości w posługiwaniem się wyżej wymienionych aspektów programowania w Python.

Z drugiej strony, system operacyjny oraz edytor kodów, nie ma większego znaczenia w trakcie trwania tego kursu,

Zaczynajmy!

Python, NIE tylko dla początkujących

 1. Wstęp do kursu <–bieżąca lekcja
 2. Moduły i pakiety
 3. Programowanie obiektowe – wstęp
 4. Programowanie obiektowe – dziedziczenie
 5. Programowanie obiektowe – hermetyzacja
 6. Mini projekt – Organizer
 7. Funkcje rekurencyjne w Python
 8. Pisanie skryptów w Python
 9. Mini projekt – tajny agent, generator haseł
 10. *args oraz **kwargs
 11. Dekoratory w Python
 12. Mini projekt – tajny agent – kontakty
 13. Odwzorowanie list
 14. Podsumowanie oraz dalsze kroki

Facebook Comments