wordcloud

W tym zadaniu zbudujemy choinkę z pliku tekstowego, tzw. wordcloud. Zrobimy to na przykładzie kształtu choinki, ale może to być tak naprawdę dowolny obrazek który zostanie wypełniony słowami. Wykorzystamy do tego bibliotekę wordcloud. Plik tekstowy zawiera listę najbardziej popularnych bibliotek języka Python.

Pierwszym krokiem jest wczytanie niezbędnych bibliotek, jeśli nie masz ich jeszcze zainstalowanych do wykonania jest komenda „pip install {nazwa_biblioteki}”

Copy to Clipboard

Następnie wybierzemy kształt z którym będziemy pracować, w tym przypadku jest to stworzona przez nas choinka oraz załadujemy obrazek do zmiennej:

maska choinka
Copy to Clipboard

Następnym krokiem jest wczytanie tekstu ze słowami, które utworzą nam naszą reprezentację, wielkość słów w obrazie będzie zależeć od częstotliwości ich występowania

text = Path(r'libraries.txt').read_text()

po czym stworzymy obiekt wordcloud o rozmiarach 1000 na 1000 pixeli, wykorzystując maskę która wczytaliśmy powyżej, mapę kolorów (istnieje wiele ich rodzajów, jest to mix określonego typu kolorów) oraz ustalając background na biały:

wordcloud = WordCloud(width=1000, height=1000, colormap='prism', mask=mask_image, background_color='white')

Wygenerujemy text w postaci naszej „chmury słów” oraz zapiszemy ją do pliku z obrazem:

wordcloud = wordcloud.generate(text)
wordcloud = wordcloud.to_file('Libs_christmas.png')

Jeśli chcielibyśmy od razu w jupyterze zobaczyć jego efekt możemy skorzystać z poniższej komendy:

from IPython.display import Image
Image(filename='Libs_christmas.png', width=800)
wordcloud

cały kod programu wraz z dodatkowymi maskami: gwiazda czy serce możecie znaleźć na naszym githubie analityk.edu.pl: wordcloud choinka

Wesołych Świąt

Facebook Comments