Prędzej czy później, przyjdzie potrzeba zamiany naszego kodu w Python, w równo prawny skrypt / program, który możemy uruchomić z poziomu linii komend oraz podać mu parametry, z którym ma się wywołać. W poniższej lekcji, zapoznamy się ze sposobami w jaki można tego dokonać. Zaczynajmy!

To co chcieli byśmy uzyskać to, móc wykonać nasz program, jak kazdy inny w konsoli:

$ naszProgram parametr1 parametr2

lub

$ naszProgram -h

i uzyskać pomoc

Aby to osiągną, są 2 najpopularniejsze sposoby.

Moduł sys

jest to prosty moduł, który umożliwia nam dostęp do parametrów z którymi został uruchomiony skrypt, poprzez udostępnienie nam listy o nazwie argv.

Pierwszym parametrem, w liście argv[0], jest nazwa skryptu, drugim parametrem argv[1], jest pierwszy parametr, z którym został uruchomiony skrypt itd. Zobaczmy poniżej:

import sys

print ("argv[0]", sys.argv[0] )
print ("argv[1]", sys.argv[1] )
print ("argv[2]", sys.argv[2] )

Jeżeli uruchomimy ten program, uzyskamy następujący rezultat:

Pisanie skryptów w Python, kurs, szkolenia, nauka online

Tym samym, umiemy już przekazywać już parametry, do naszego programy. Co jest bardzo, bardzo użyteczne.

Następnie, dobrze by było, abyśmy mogli nasz program uruchomić bez konieczności poprzedzania go wywołaniem „python3”.

Linux:

W tym celu wystarczy rozpocząć kod źródłowy od wywołania interpretatora python3, oraz zmienić uprawniania, aby zrobić z niego plik wykonywalny:

#!/usr/bin/python3

import sys

print ("argv[0]", sys.argv[0] )
print ("argv[1]", sys.argv[1] )
print ("argv[2]", sys.argv[2] )

$ chmod +x ./skrypt.py

$ mv skrypt.py skrypt

Po czym możemy go wykonać jak regularny program:

Podsumowując. Python jest bogaty w biblioteki, które ułatwiają tworzenie skryptów operujących na parametrach, jednak nie jest to przedmiotem naszej lekcji, gdyż, nie pogłębia to naszych umiejętności programistyczno, analitycznych :). To co potrzebujemy na chwilę obecną wiedzieć i umieć, to proste pozyskanie parametrów, za pomocą modułu sys oraz listy argv, w której znajdziemy nazwę skryptu, oraz przekazane mu parametry.

W następnej lekcji, wykonamy mini – projekt, który utrwali nasze zrozumienie funkcji rekurencyjnych, przekazywania skryptów, ale również umożliwi głównemu bohaterowi, naszej historii, na zdobycie tajnych dokumentów, znajdujących się w systemach informatycznych wrogiego państwa. Zaczynajmy!

Python, NIE tylko dla początkujących

 1. Wstęp do kursu
 2. Moduły i pakiety
 3. Programowanie obiektowe – wstęp
 4. Programowanie obiektowe – dziedziczenie
 5. Programowanie obiektowe – hermetyzacja
 6. Mini projekt – Organizer
 7. Funkcje rekurencyjne w Python
 8. Pisanie skryptów w Python <– bieżąca lekcja
 9. Mini projekt – tajny agent, generator haseł
 10. *args oraz **kwargs
 11. Dekoratory w Python
 12. Mini projekt – tajny agent – kontakty
 13. Odwzorowanie list
 14. Podsumowanie oraz dalsze kroki
Facebook Comments