Naszym zdaniem jest napisać program, grający z użytkownikiem w rzut monetą.

Działanie programu powinno być zbliżone do następującego:

 1. Użytkownik wybiera czy obstawia resztę, czy orła (literka r – reszka, literka o – orzeł)
 2. Po dokonaniu wybory, Komputer odlicza 3,2,1, a następnie dokonuje 'rzutu’, czyli losowego wyboru orzeł / reszka.
 3. Komputer wyświetla wynik rzutu.
 4. Jeżeli wygrał użytkownik, to dodaje punkt dla użytkownika, jeżeli komputer to dodaje punkt dla komputera.
 5. Wyświetla wyniki
 6. Wracamy do punktu 1.

Wskazówki

 • Działanie programu powinno kończyć się po podaniu w punkcie 1, cyfry 0.
 • Wczytanie wyboru użytkownika, może odbyć się przy pomocy funkcji input(), która zwraca podany przez użytkownika ciąg znaków
x = input()
 • Odliczamy 3,2,1 za pomocą pętli for, natomiast pomiędzy liczbami, możemy wprowadzić opóźnienia, za pomocą biblioteki time
import time
time.sleep(1)
 • Losowy wybór reszka / orzeł, może odbyć się przy użyciu funkcji random, tak jak poniżej
import random
random.choice(["orzeł", "reszka"])

Rozwiązanie:

# importujemy potrzebne biblioteki

import random
import time

# ustawiamy początkowy wynik dla użytkownika oraz komputera
user = 0
computer = 0 

while True:
  
  # wczytujemy wybór uzytkownika
  x = input()
  if x == '0': break
  elif x == 'o': x = "orzeł"
  elif x == 'r': x = "reszka"
  else:
    print("Proszę dokonać prawidłowego wyboru:")
    print("o - orzeł")
    print("r - reszka")
    print("0 - zakończenie gry")
    
    # jezeli użytkownik nie wybrał ani, o, r, 0, to wróć do początku wykonywania pętli 
    continue
  
  # rzucamy monetą
  y = random.choice(["orzeł", "reszka"])
  
  # Odliczamy 3,2,1
  for i in range (0,3):
    print (3-i)
    time.sleep(1)
    
  print ("Wynik rzutu: ", y)
  
  # sprawdzamy kto wygrał
  if x == y: 
    user+=1
  else:
    computer+=1
    
  # Drukujemy podsumowanie
  print ("Wyniki łacznie.")
  print ("Użytkownik: ", user)
  print ("Komputer: ", computer)
  

Ćwiczenia Python, dla początkujących

 1. Wstęp do kursu
 2. FizzBuzz
 3. Najmniejsza i największa liczba
 4. Zliczanie liter
 5. Sortowanie bąbelkowe
 6. Suma dwóch liczb
 7. Wyszukiwanie binarne
 8. Gra w orła i reszkę <– bieżąca lekcja
 9. Podsumowanie oraz dalsze kroki
Facebook Comments