W poprzedniej lekcji, dowiedzieliśmy się co to jest zmienna. Nauczyliśmy się również, o podstawowych typach zmiennych w Python, takich jak liczba, tekst, lista, krotka, czy też słownik. W tej lekcji, będzie ciekawiej. Nauczymy się operować na tych zmiennych. Wiedza ta, jest nam niezbędna. Natomiast jest najlepiej przyswajalna, jeżeli wszystkie operacje będziemy powtarzać w swoim Jupyter Notebook. Zaczynajmy!

Operacje na zmiennych

W zależności od typu danych, można wykonywać na nich konkretne operacje. Przykładowo liczby można dodawać. Tekst, można modyfikować, a listę można rozszerzać lub przeszukiwać. Operacje na zmiennych są wykonywane bardzo często, natomiast poniżej przyjrzymy się tym najczęściej stosowanym.

Każdy typ danych, ma swoją listę operacji jakie możemy wykonać.

Liczby

Najbardziej naturalne działania jakie możemy wykonać na liczbach w Python to: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. W przypadku dzielenia, dodatkowo możemy chcieć uzyskać,pełne wartości lub resztę z dzielenia. Liczby możemy również porównywać ze sobą, aby stwierdzić, która jest większa, mniejsza a może równa.

Przyjrzyjmy się kilku operacjom w praktyce. Również w Jupyter Notebook, i również zachęcamy, aby osoby stawiające swoje pierwsze kroki w języku Python, powtórzyły samodzielnie poniższe operacje.

Bardzo często występującym sposobem dodawania do liczb jest '+=’.

Zamiast pisać

a = a + 1

możemy napisać:

a += 1

Analogicznie w przypadku odejmowania, dzielenia czy mnożenia. (-=, *=, //=, %=)

Tekst

Często występującymi operacjami, dla zmiennych typu tekst, są między innymi: dostęp do poszczególnych liter, co zaraz wytłumaczymy, mierzenie długości danego tekstu, jego modyfikacja, rozszerzanie czy też sprawdzanie występowania w nim, zadanego ciągu znaków.

Zacznijmy od dostępu do poszczególnych elementów.

Mając tekst = 'Przykład’, możemy odnieść się do pierwszej litery poprzez tekst[0], do drugiej poprzez tekst[1] i tak dalej.

tekst[0] # da nam pierwszą literę, jaką jest 'P’.

Wartości te można wyczytać, ale również zmodyfikować. Przykładowo, jeżeli chcieli byśmy zamienić pierwszą literę, 'P’ na małą literę 'p’, możemy zrobić to poprzez operację:

tekst[0] = 'p’

i tym samym otrzymać 'przykład’.

Jeżeli chcemy uzyskać 2 pierwsze litery, możemy to zrobić poprzez użycie znaku ’:’

tekst[:2] # da nam 'pr’

Puste miejsce przed znakiem ’:’, jest informacją, dla Python, że chcemy otrzymać wartości od początku tekstu.

Podobnie jak uzyskanie wszystkich znaków oprócz 2 pierwszych

tekst[1:] # da nam 'zykład’

tekst[1:3] # da nam 'zy’

Długość łańcucha sprawdzimy za pomocą funkcji len()

len(tekst) # da nam 8

Jeżeli chcemy zamienić ostatnią literę w łańcuchu:

test[ len(test)-1 ] = 'X’ # da nam 'PrzykłaX’

Możemy tez dodawać do siebie teksty:

test + 'y’ # da nam 'Przykłady’

lub sprawdzać występowanie w nim ciągu znaków, za pomocą operatora 'in’

’a’ in tekst # da nam 'true’

Q in tekst # da nam 'false’

Q not in tekst # da nam 'true’

I tak jak zawsze, uruchamiamy Jupyter Notebook i testujemy operacje na zmiennych typu tekst w Python:

Lista

Lista posiada w zestaw operacji, bardzo podobny do danych typu tekst. Możemy czytać konkretne jej pozycję, modyfikować, wyszukiwać, sprawdzać długość itd. Bez wchodzenia w dalsze szczegóły, wyjrzyjmy się operacjom na listach w praktyce:

Bardzo częstą operację na lista jest dodawanie do niej elementów. Możemy to zrobić za pomocą funkcji append, lub podobnie jak w przypadku tekstu za pomocą operatora '+’. Zobaczmy:

Tak jak widzimy, operacje na listach są podobne do tych, wykonywanych na tekscie, na który można patrzeć, jako na listę pojedynczych znaków, gdzie lista może zawierać elementy dowolnego typu.

Podsumowując. Zapoznaliśmy się z podstawowymi operacjami na zmiennych. Możemy je czytać, modyfikować, tworzyć nowe, dodawać itd. Teraz czas utrwalić naszą wiedzę i wykonać samodzielnie kilka szybkich zadań.

W następnej lekcji, będziemy uczyć się wyrażeń warunkowych, w którym wykorzystuje się porównywanie zmiennych. Nabyta na tym etapie wiedza będzie ważna, ale również będziemy mieć wiele możliwości jej przećwiczenia i nabycia wprawy. Zapraszamy!

Kurs Python, dla początkujących

 1. Wstęp do kursu
 2. Instalacja Python 3
 3. Hello World
 4. Polecane edytory tekstu
 5. Jupyter Notebook
 6. Typy danych i zmienne
 7. Operacje na zmiennych <– obecna lekcja
 8. Wyrażenia warunkowe
 9. Pętle for oraz while
 10. Funkcje
 11. Podsumowanie oraz dalsze kroki
Facebook Comments