Jesteśmy otoczeni przez informacje, dane. I każda taka dana ma swój typ. Podstawowa to oczywiście liczba, jak liczba 2. Inna podstawowa to tekst, jak „Ala ma kota” albo „Python”, inny typ to np. data – 2030, 5 październik. Poniżej opiszemy podstawowe typy danych używane w Python, a w kolejnych lekcjach, nauczymy się na nich wykonywać różne operacje. Zaczynajmy!

Zmienna to sposób przetrzymywania danej. Co daje nam możliwość jej zapamiętania i późniejszego odwołania się do niej. Np:

a = 2

wiek = 3

tekst = ‘w Szczebrzeszynie chrząszcz …’

Następnie, możemy wykonywać, różnego rodzaju operacje na tych zmiennych, takie jak w przypadki liczb – dodawanie, czy w przypadku tekstu – jego przeszukiwanie. Ale tym zajmiemy się w lekcji o operacjach na zmiennych. Póki co, możemy nasze zmienne wydrukować, poleceniem print:

print(a) # da nam wartość 2

print(wiek) # da nam wartość wiek

print(tekst) # da nam wartość ‘w Szczebrzeszynie chrząszcz …’

Nazwa zmiennych takie jak w powyższym przykładnie 'a’ czy też 'wiek’, są dowolne, tak długo jak nie używamy nazw zarezerwowanych na potrzeby samego języka Python oraz nazwy, nie zaczynają się od liczb.

Zamiast pisać 'a = 2′, równie dobrze mogli byśmy napiszać 'pierwszaZmienna = 2′. Jeżeli chcieli byśmy stworzyć zmienną przechowującą nasze imie, mogli byśmy napisać 'i’ = 'Analityk”, albo 'imie = 'Analityk”.

Później, będziemy w łatwy sposób odwoływać się do naszej zmiennej poprzez jej nazwę. Co zostanie przedstawione w licznych przykładach.

Dobrą praktyką jest, aby nazwy zmiennych były zrozumiałe. Będzie nam później łatwiej czytać nasz własny kod. Np za jakiś czas, gdy do niego będziemy wracać.

Python wspiera kilka podstawowych typów danych

Liczby – nic dodać, nic ująć. Może to być liczba 2, 0.5 czy -50000000

liczba = 1.2345

Tekst – dana tekstowa, mogąca być pustym tekstem – ””, literką – ”a”, czy też pełnym tekstem, takim jak ”Bardzo długi tekst”.

tekst = 'przykład’

Lista – bardziej złożony typ danych, który przechowuje kilka danych. Wygląda tak:

[1,4,7,11] albo tak [‘tekst1’, ‘tekst2’, 3]

lista = [1,2,34,’abc’]

Do wartości list, odwołujemy się poprzez jej nazwę, nawiasy kwadratowe, oraz numeru pozycji, począwszy od 0, który nas interesuje. Tak jak poniżej:

lista[2] # w efekcie otrzymamy wartość ’34’

możemy ją wydrukować, w następujący sposób:

print ( lista [2] ) # wydrukuje wartość 34. Bez podania nawiasów, wydrukuje całą listę.

Mimo, że na tym etapie, lista może budzić wątpliwości co do swojej przydatności, jak się później przekonamy, odgrywa bardzo ważną rolę w programowaniu oraz analizie danych, a ona sama jest bardzo prosta w użyciu.

Krotka – możemy o tym myśleć jak o liście, których wartości nie można zmieniać. Zamiast nawiasów kwadratowych używamy okrągłych

k1 = (3,5,7,’xyz’)

k1[0] # w efekcie da nam wartość 3

Słownik – Niezwykle użyteczna struktura, która przechowuje klucz oraz wartość. Weźmy za przykład kraj oraz stolicę. Kraj może być kluczem, a stolica wartością. Przy słownikach używamy nawiasów {}

dict = {’Poland : 'Warsaw’, 'Germany’ : 'Berlin’}

dict[’Poland’] # zwróci nam wartość 'Warsaw’

Całość, możemy przetestować w naszym edytorze danych, na przykład w Jupyter Notebook. Stwórzmy kilka zmiennych i wypiszmy ich zawartość za pomocą poznanego już wcześniej, polecenia 'print’ :

Podsumowując. Jesteśmy na etapie, gdzie poznaliśmy pojęcie zmiennej. nauczyliśmy się również, że są różne jej typy, takie jak liczba, lista, słownik, krotka czy chociażby tekst. Nawet jeżeli na tym etapie, jest do dla nas dużo informacji, to szybko to się zmieni 🙂

Będziemy do niej zapisywać dane, później je czytać, porównywać z innymi zmiennymi oraz modyfikować. W tej lekcji skupiliśmy się na jej tworzeniu oraz czytaniu, i w tym momencie, zrobimy przerwę, aby utrwalić nowo zdobytą wiedzę, i samodzielnie wykonać ćwiczenia na dole artykułu.

W następnej lekcji, przejdziemy do operacji na zmiennych. Czyli jej czytania, porównywania, modyfikowania itd., aby krok, po kroku, budować wiedzę i umiejętności, które szybko staną się na tyle solidne, że będziemy wstanie wykonywać ciekawe zadania oraz projekty. Zapraszamy!

Ćwiczenia

Ćwiczenie 1: Utworzyć zmienią typu liczba o wartości 7. Następnie wydrukować jej zawartość poleceniem print

Ćwiczenie 2: Utworzyć oraz wydrukować, zmienną tekstową, zawierającą nasze imie

Ćwiczenie 3: Utworzyć listę, zawierającą imiona członków naszej rodziny, po czym wydrukować, po kolei, każde z imion

Ćwiczenie 4: Utworzyć słownik, zawierający jako klucz, imię członka naszej rodziny, a jako wartość, jego płeć. Następnie wydrukować, po kolei, imię oraz płeć

Rozwiązanie 1:

zm1 = 7

print ( zm1 )

Rozwiązanie 2:

imie = 'Analityk’

print (imie)

Rozwiązanie 3:

rodzina = [’Tata, 'Mama’]

print(rodzina[0])

print(rodzina[1])

Rozwiązanie 4:

rodzina = {’Tata’:’Mężczyzna’,’Mama’:’Kobieta’}

print(rodzina[’Tata’])

print(rodzina[’Mama’])

Kurs Python, dla początkujących

 1. Wstęp do kursu
 2. Instalacja Python 3
 3. Hello World
 4. Polecane edytory tekstu
 5. Jupyter Notebook
 6. Typy danych i zmienne <– obecna lekcja
 7. Operacje na zmiennych
 8. Wyrażenia warunkowe
 9. Pętle for oraz while
 10. Funkcje
 11. Podsumowanie oraz dalsze kroki
Facebook Comments